โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 6) ณ Hue University of Science เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2566

โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 6) ณ Hue University of Science เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2566

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]—-นางสาวนางสาวธัญญารัตน์ มนต…

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริ…

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2566” กิจกรรมที่ 2 การประชันไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ (BSRU Startup Idea Hackathon 2023)

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2566” กิจกรรมที่ 2 การประชันไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ (BSRU Startup Idea Hackathon 2023)

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ…

โครงการบริการวิชาการ”การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยเรชิ่น”

โครงการบริการวิชาการ”การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยเรชิ่น”

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท…

โครงการทำบุญสาขาวิชาฯ จับของขวัญปีใหม่ และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

โครงการทำบุญสาขาวิชาฯ จับของขวัญปีใหม่ และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มห…

กิจกรรม Open house “check in ถิ่นน้องเหน่อ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

กิจกรรม Open house “check in ถิ่นน้องเหน่อ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท…

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 1 PORTFOLIO ครั้งที่ 2
|

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 1 PORTFOLIO ครั้งที่ 2

{Announcement} สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเ…