BSRU 2022 OPEN HOUSE

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนทางด้านเกษตร เยี่ยมชมบูธสาขาได้ที่ อาคาร10ชั้น1 ระหว่างวันที่24-25 พย.2565

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#BSRU

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

Similar Posts