เสื้อที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า “ชงโคคืนถิ่น เกษตรติดดินบ้านสมเด็จ”

เสื้อที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า “ชงโคคืนถิ่น เกษตรติดดินบ้านสมเด็จ”

กติกาการจองเสื้อ กำหนดปิดรับการสั่งเสื้อ