มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

—- รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://a…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

—- รับสมัคร 21 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562 สมัครผ่านระบบร…

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

ลิงค์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp

รับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

รับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

ลิงค์ : http://mis2.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปฏิทินการดำเนินการ…