ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา2566

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา2566

{Announcement}ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยา…

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562

{สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร} ค…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร} คณะวิ…

โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร} {สาขาเทคโนโลยีการเกษตร}…

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

{สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร} คณะวิทยาศาสตร์และเท…

เครื่องต้นแบบการฟักไข่อาร์ทิเมีย ผลงานเด็กเกษตร

เครื่องต้นแบบการฟักไข่อาร์ทิเมีย ผลงานเด็กเกษตร

เครื่องต้นแบบการฟักไข่อาร์ทิเมียอาหารสำหรับปลาหางนกยูง …

{ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่} สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 (รอบสุดท้าย)โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://admission.bsru.ac.th

{ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่} สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 (รอบสุดท้าย)โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://admission.bsru.ac.th

โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบรายวิชา “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์” ปี 2563
|

โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบรายวิชา “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์” ปี 2563

โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อประกอบรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อประกอบรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

{สาขาเกาตรและเทคโนโลยีการเกษตร} คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ…