รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 [TCAS64] รอบที่ 2 Quota ทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564
รายงานตัว : วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts