ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนาระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4,5

มีหลักสูตรให้เลือก 2 หลักสูตร
(red arrow right)International Conversation
(red arrow right)Grammar in Use

(stars)อบรมโดยวิทยากรชาวต่างชาติ(stars)

เวลาเรียนตอนเย็น ทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี
17.00 – 20.00 น.

วันที่ 1, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23 พฤศจิกายน 2561

โหลดใบสมัครได้ที่นี่

(clipboard)กรอกใบสมัครและส่งที่ อาคาร 11 ชั้น 4 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ (ฝ่ายอบรม)

(documents)รับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

(red circle)ไม่มีค่าใช้จ่าย

(check mark)นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรและ Serial key

Similar Posts