{Up Next}
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12
——
กับแนวคิด “อ่านออกเสียง”

วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

**โปรดแจ้งรายชื่อหนังสือให้ร้านค้าทราบเพื่อจะได้ประสานมายังสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป

——
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณชมภู 1700 (โทรภายใน) ต่อ 8207

Similar Posts