ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้

 • บันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู ระบบรับสมัครนักศึกษา
 • พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
 • รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
  วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563
  เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ อาคาร 1 ชั้น 1
 • ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้

 • รายงานตัววันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการดนตรี
 • รายงานตัววันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

Link ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : https://bit.ly/TCAS-BSRU-1-1

Similar Posts