เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 25 มีนาคม 2564วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564รายงานตัว : วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

CONTACT USโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนWWW.BSRU.AC.THสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts