สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Quantitative Reverse Transcription PCR (RT-qPCR) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ผู้สนใจสามารถลงชื่อเพื่อรับรหัส ZOOM ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้https://forms.gle/gY13ESi1tm9bYtu38

Similar Posts