#เครื่องเเบบชุดพิธี

#เครื่องแบบชุดนัดศึกษาปกติ

#ร่วมรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบสร้างวินัยประจำตน

Cr. สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts