นักศึกษาสามารถดูกองทุนกู้ยืมเกี่ยวกับการศึกษาได้ ตามเวบลิงค์ด้านล่างนี้

http://dsad.bsru.ac.th/newdsad/studentloan.html                  

 

 

 

ติดต่อสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ดำเนินจัดกิจกรรมและดูแลจัดบริการแนะแนวสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคน มีบริการอื่นๆดังต่อไปนี้

  •   บริการด้านทุนการศึกษา งานแนะแนว มีทุนการศึกษา หลากหลายประเภท แก่นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าขอรับทุน
  •   บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาผู้มีปัญหาต่างๆ ต้องการผู้ให้คำปรึกษา
  •   บริการจัดหางานทำ เพื่อช่วยหารายได้พิเศษ งานแนะแนวเป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
  •   การศึกษาเล่าเรียนให้ได้งานพิเศษที่เหมาะสมการเรียนและการฝึกวิชาทหาร นิสิต นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกฝนแต่ละปีการศึกษาสามาร มาดำเนินเรื่องและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาทหารได้ที่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M

ที่ตั้งสำนักงาน

  • อาคาร 1 ชั้น 2M
  • สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  • 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302
  • เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th  
  • E-mail : [email protected]

ร้องทุกข์และรับความคิดเห็น

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                

อาคาร 1 ชั้น 2M หรือ โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302