นักศึกษาสามารถดาวโหลดใบคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงาทะเบียน ดังลิงค์ด้านล่างนี้

ใบคำร้อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ตั้ง : เลขที่ 1061 ซอย อิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 02-473-7000 ต่อ 1710 – 1719

โทรสาร : 02-466-6006

เว็บไซต์ : http://www.bsru.net และ http://aar.bsru.ac.th

Facebook Fan page : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา