นักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการลงทะเบียน และตรวจสอบผลการเรียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

http://mis.bsru.ac.th