ระกาศรับสมัครงานประเภทประจำด่วนมาก

ที่ทำงาน ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ตำแหน่ง

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เพศชาย

 

วุฒิการศึกษา

จบปริญญาตรี แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ อายุ 21- 35 ปี

ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้ดี ชอบงานปฏิบัติธรรม

หน้าที่รับผิดชอบงานคลินิกและส่วนงานดูแลพระสงฆ์ เงินเดือน 16,000 บาท

ค่าใบประกอบฯ 2,000.บาท ค่าปรับเพิ่มตามความรับผิดชอบงาน 2,000บาท

ที่พักฟรี อาหารฟรี 2 มื้อ เช้า กลางวัน

หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน วันหยุดตามประเพณี 14วันต่อปี

 

สนใจติดต่อ 0982809541

Similar Posts