สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

วันรับสมัคร : วันที่ 15 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565…

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส.  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 3 Quota วันที่ 2  – 12 พฤษภาคม 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 3 Quota วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565

สมัครได้แล้วตั้งแต่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565สมัครออนไล…

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส.  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 2 Quota วันที่ 1 เมษายน – 25 เมษายน 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 2 Quota วันที่ 1 เมษายน – 25 เมษายน 2565

วันรับสมัคร : 1 เมษายน – 25 เมษายน 2565สอบสัมภาษณ…

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส.  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 65

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 65

วันรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 65ประกาศรา…

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 และปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 25 ม.ค. 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 และปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 25 ม.ค. 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Unity 3D (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) วันที่ 8 – 9 และ 15 มกราคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Unity 3D (อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) วันที่ 8 – 9 และ 15 มกราคม 2565

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564

โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูล วันที่ 20-21 และ 27 พ.ย. 2564

โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูล วันที่ 20-21 และ 27 พ.ย. 2564

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 2 Portfolioวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 2 Portfolioวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มบส. เปิดรับสมัครนักศึกษาให…