มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป
——
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภาคปกติ 25 ก.ค. 2564 , ภาคพิเศษ 10 ส.ค. 2564)
——
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองคลัง

Similar Posts