นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมอบรม “Hip Hop International Rules & Regulations Course

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมอบรม “Hip Hop International Rules & Regulations Course” ซึ่งเป็นการอบรมรูปแบบการตัดสิน กฎระเบียบ และข้อบังคับในการแข่งขันด้านการเต้นฮิปฮอปอย่างเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก นำเสนอโดยองค์กร Hip Hop International ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๐๐๒ ณ นครลอสแอนจิลิส และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์มากมายที่เป็นการแข่งขันสตรีทแดนซ์ อาทิ MTV’s Randy Jackson present American’s Best Dance Crew, USA Hip Hop Dance Championship, The World Hip Hop Dance Championship เป็นต้น ร่วมกับบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งองค์กร HHI ได้รับสิทธิในการกระจายรายการดังกล่าว และเป็นที่รู้จักอย่างดีกว่า ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

Similar Posts