มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 2021 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 การแข่งขันระดับ International โดยมีเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7 ประเทศ ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขัน Open age Comtemporary Grop โดย นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นายสุรชัย นิลขลัง และนางสาวอริสรา ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาชันปีที่ 32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Open age Contemporary Solo โดย นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ 43. รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Open age Jazz Solo โดย นางสาวอริสรา ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3—-#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #BSRUNews

Similar Posts