นาฏยศิลป์ (ศิลปิน) สร้างชื่อโดยคว้าชัยชนะและกวาดหลายรางวัลจาก “การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์

นาฏยศิลป์ (ศิลปิน) สร้างชื่อโดยคว้าชัยชนะและกวาดหลายรางวัลจาก “การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักกิจการนักศึกษา มีนักกีฬาเข้าร่วม 13 คน แข่งขัน 5 รายการ ได้แก่

ประเภททีม BSRUDANCE4MAN ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นักกีฬา

1. นายอาทิตย์ กุลกิจ  2. นางสาว สุทธิดา สว่างศรี  3. นางสาว ธนาภรณ์ มังกรแก้ว

4.นางสาว ณิชกมล หวลอาวรณ์ 5. นาย ณฐ์ชญา ฟ้ากลาง 6. นาย ณัฐวุฒิ หลวงขวา

8. นางสาว ธรรมสรณ์ บรรดา 8. นางสาว อริสรา ชวนจิตร 9. นาย สุรชัย นิลขลัง

10. นาย นครินทร์ เลิศจามีกร 11. นางสาว อรพิมล ทองทิพย์ 12.นางสาว เบญญาภา สายพินิจ

13.นายบุญญารัสมิ์ สอนเต็ม

ประเภทคู่ BSRUDANCE4MAN team A ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom Doubles

นักกีฬา

นาย ณัฐวุฒิ หลวงขวา นางสาว อริสรา ชวนจิตร

ประเภทคู่ BSRUDANCE4MAN team B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom Doubles

นักกีฬา

นาย ณฐ์ชญา ฟ้ากลาง นางสาว อรพิมล ทองทิพย์

ประเภทคู่ฮิปฮอป

BSRUDANCE4MAN Hip Hop team B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Open Team Cheer Hip Hop Doubles

นักกีฬา

นาย นครินทร์ เลิศจามีกร นางสาว ณิชกมล หวลอาวรณ์

สนับสนุนโดย

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

#CAT #ICU #ACU #SAT #Thailandchampionships2019 #cheerleading2019

#Cheerleading#Pom #Stunt#Hiphop #Fashionisland

Similar Posts