ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับ ทุกชั้นปี

ทำการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์

Similar Posts