กิจกรรม workshop การเต้นนานาชาติ

อาจารย์วรวรรณ ปิ่นรัตนากร พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานาฏยศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เข้าร่วม workshop การเต้นนานาชาติภายใต้กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ระดับนานาชาติ ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศรีสุริยะวิชาการ 2565 การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ในโลกาเทศาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืน” (Sri Sury Conference 2022)

#danceed_bsru #นาฏยศิลป์ศึกษามบส #ครูนาฏศิลป์

Similar Posts