กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 65

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 65 ทัศนศึกษาภายในมหาวิทยาลัยตอบรับยุคดิจิตอลผ่าน Line Call

วิทยากรโดย อาจารย์เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร นำพาทัวร์สถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และเรื่องเล่าความเป็นมา
และกิจกรรมสันทนาการอย่างอบอุ่นจากผู้แทนรุ่นพี่ทุกชั้นปี

ที่ปรึกษากิจกรรม : อาจารย์วรวรรณ ปิ่นรัตนากร

#danceed_bsru #นาฏยศิลป์ศึกษามบส #ครูนาฏศิลป์

Similar Posts