{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติร…

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565สุ…

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565ในวันที่ 1 …

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า…

{Up-Next}กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

{Up-Next}
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly…

{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565.ตรวจสอบสถานะผู้มี…

ประกาศเลื่อน กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “So Freshy ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี 1”

ประกาศเลื่อน กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “So Freshy ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี 1”

ประกาศเลื่อน กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “So Freshy ชีวิตดี๊…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การลดค่าธร…

ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ยังคงความรุนแรง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและงดเว้นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก

ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ยังคงความรุนแรง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและงดเว้นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก

{Announcement}ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ…