ภาพบรรยากาศหน่วยบริการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพบรรยากาศหน่วยบริการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 กรุงเทพมหานคร จัดตั้งหน่วยบริการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 โดยมี บุคลากร เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ซึ่งมี ยอดจำนวน 600 คน ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สามารถจองคิวล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน Application QueQ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม จำนวน 600 คิว/วัน
—-
ภาพ/ข่าวโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
—-
#BSRURecentNews ภาพบรรยากาศหน่วยบริการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #BSRUNews
.
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://www.facebook.com/577793652300928/posts/4276502869096636/

Similar Posts