ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ยังคงความรุนแรง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและงดเว้นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก

{Announcement}
ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ยังคงความรุนแรง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและงดเว้นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก
——
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษา จึงขอเลื่อนการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
.
จากวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีความปลอดภัยต่อการดำเนินงาน โดยจะประกาศให้ทราบภายหลัง
——
สำนักกิจการนักศึกษา จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : สำนักกิจการนักศึกษา

Similar Posts