ภาพบรรยากาศหน่วยบริการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพบรรยากาศหน่วยบริการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพบรรยากาศหน่วยบริการ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว…

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เร่งดำเนินการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เร่งดำเนินการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอให้นักศึก…

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง แนวท…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ขอให้เข้าไปแจ้งควา…

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิด…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศว…