การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
| | | |

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อบรมร่วมเรียนรู้การเงินและการลงทุนในหัวข้อ “Cyptocurrency ทำให้โลกไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป”
| | |

อบรมร่วมเรียนรู้การเงินและการลงทุนในหัวข้อ “Cyptocurrency ทำให้โลกไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป”

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์…ปรับปรุงหลักสูตร…ให้มีความทันสมัย…และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่…ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเป็น…สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน
| | | |

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์…ปรับปรุงหลักสูตร…ให้มีความทันสมัย…และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่…ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเป็น…สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์…เปลี่ยนเป็น…สาขาวิชชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน…แล้วจ้า