ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดบริการพิเศษ สำหรับรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 – 2564 (รหัส 63-64) (กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด)
—-
ช่วงที่ 1 วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565
ช่วงที่ 2 วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก
—-
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://mis.bsru.ac.th
—-
สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp
2. บัตรประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. โทรศัพท์ Smartphone
—-
**เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

รับบัตรนักศึกษาใหม่

Heading1 รับบัตร นศ.ใหม่

Heading2 บริการโดย ธนาคารกรุงไทย

Heading3 นศ.ใหม่ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts