สาขาวิชาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

📍ณ บ้านสวนโบนัส ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ

🌱นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นครู เห็นแบบอย่างการประเมินเพื่อการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้ระหว่างที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง…

🌻แบบอย่างจัดกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับห้องเรียน

☘️นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม การล่องเรือ ไหว้พระ ฯลฯ

ขอบคุณ #ลุงเส แห่งบ้านสวนโบนัส บ้านสวนโบนัส Baan Suan Bonus และลุงๆ ป้าๆ ชุมนุมพูนบำเพ็ญที่มอบความรู้ ดูแลต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น 💕

#เตรียมความพร้อมวัดผล65#วัดผลบ้านเด็จ#BSRUTeam#คณะครุศาสตร์#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts