📲 ดาวน์โหลด Application ได้ที่
ระบบ Android https://link.bsru.ac.th/bsruappandroid
ระบบ iOS https://link.bsru.ac.th/bsruappios
และลงทะเบียนเข้าใช้งาน Application โดยใช้
Username : รหัสนักศึกษา เช่น 65xxxxxxxx
Password : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

BSRUApp #BSRUSmartUniversity

บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts