คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 5322-5325
อีเมล : [email protected]
Line@:@bsru

Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส.
สถานที่ : อาคาร 24 ชั้น Mมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเบอร์โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 5319

การเดินทาง
รถโดยสารสาย 40 56 57 ปอ177 / เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าเรือคลองสาน /รถไฟฟ้า ลงสถานี วงเวียนใหญ่/รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี อิสรภาพ