ประชาชนที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ
——
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
——
สามารถจองคิวล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน Application QueQ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม จำนวน 700คิว/วัน ดังนี้

– ตรวจคัดกรองวันที่ 26 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 25 ก.ค. 64

– ตรวจคัดกรองวันที่ 27 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 26 ก.ค. 64

– ตรวจคัดกรองวันที่ 28 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 27 ก.ค. 64

– ตรวจคัดกรองวันที่ 29 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 28 ก.ค. 64

– ตรวจคัดกรองวันที่ 30 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 29 ก.ค. 64

– ตรวจคัดกรองวันที่ 31 ก.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 30 ก.ค. 64

– ตรวจคัดกรองวันที่ 1 ส.ค. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 31 ก.ค. 64

#อย่าลืม
– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตร 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
– ปากกาส่วนตัว (หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่วม)
——
สอบถามเพิ่มเติม : 02-465-0025 ต่อ 5636-8
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

Similar Posts