วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2563

ทุกวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะจัดโครงการสิ่งวันสิ่งแวดล้อมไทยขึ้น โดยมีกิจกรรมการเก็บขยะตามคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการพัฒนาทัศนยภาพ และเป็นการรณรงค์ลดการทิ้งขยะ โดยปีนี้เราได้เพิ่มกิจกรรมการคัดแยกขยะ และการจัดทำนำ้หมักชีวภาพ หรือ EM เพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้้น และสุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณนักศึกษาในสาขาวิชาทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมนะคะ

อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดี ๆ ในสาขาของเรา สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะ โดยสามารถทักไปใน face book ของสาขาวิชา หรือรอติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ก็ได้คะ

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes