กิจกรรมใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย

l 16 ธ.ค.63 | กิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอยที่สาขาเราจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่น่ารักของเรา 💖💖💖

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการโรงเรียนเครือข่ายการจัดการขยะ เพื่อลดโลกร้อน นำทีมโดย ผศ.ดร. ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ ผู้คิดค้นกิจกรรมดีๆ ให้พวกเรา

🙏ขอขอบพระคุณ🙏ทีมวิทยาการจากสาขาผู้ประกอบการอาหาร ที่นำความรู้ในการทำเดพูพาจ และประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอจากขวดนำ้พลาสติก มาสอนเด็ก ๆ

🙏ขอขอบพระคุณ🙏คณาจารย์ในสาขาวิชาที่ได้สนับสนุนการเำเนินกิจกรรมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

🙏ขอขอบพระคุณ🙏นักศึกษาทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ในวันนี้ และช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนุก ๆ กับเราไหมคะ สมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราซิคะ เรียนที่นี้ ได้ความรู้ ความสนุกสนาน การทำงานร่วมกัน และกิจกรรมจิตอาสามากมายคะ

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes