รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานระยะที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 289 อัตรา

ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2564
—-

Similar Posts