บริการวิชาการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพิลาลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ร่วมออกบูธบริการวิชาการ ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพิลาลัย และสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

****************************************

Similar Posts