มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสิ้นสุดวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน สามารถพิมพ์ได้ที่ http://mis.bsru.ac.th
และสามารถชำระได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

Similar Posts