รอบสุดท้าย “ก่อนวันรายงานตัวบัณฑิต”

เพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตที่ไม่มีเวลาว่าง หรือว่างไม่ตรงกัน งานชุดครุยมบส. จะเปิดให้บริการวัดตัวกับบัณฑิตที่ตกค้าง สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 60 – 61 ตามที่สำนักทะเบียนประกาศชื่อไว้แล้ว
.
ในช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ของเดือนธันวาคม 2563 และวันหยุดราชการพิเศษ (10-11 ธันวาคม 2563)
เพื่อให้น้องๆ บัณฑิตได้รับชุดตามกำหนด
(รวมเวลา 10 วัน ดังนี้ 5-6-10-11-12-13-19-20-26-27)
.
*** จะได้รับชุดวันที่ 30 – 31 มกราคม 2564 *** พร้อมกันทุกชุด

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมกับบัณฑิต อยากให้น้องๆ แวะเข้ามาดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคมนี้
.
**** สั่งตัดชุดครุย **** ชุดสูทสากลชาย
**** ชุดพิธีการหญิง **** อื่นๆ
**** รับชุด รอบแรก ตกค้างจาก 28 – 29 มารับได้

**** รับชุด รอบสอง มารับได้หลัง 19 – 20 – 26 – 27 ธ.ค.

ภาพ/ข้อมูลโดย : เพจ ชุดครุยมบส.

Similar Posts