กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสามัคคีระ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี)

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน …