โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี)

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี) วันพฤหับดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนมหรรณพาราม
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี)

—-

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่  : http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/Schdule-ScienceCamp-060263.pdf

Similar Posts