มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 5373

[email protected] : @bsru

สายรถประจำทาง สาย 7, 7ก, 40, 56, 82