รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)

ปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 25 มีนาคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564
รายงานตัว : วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.bsru.ac.th
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts