ศูนย์ยุทธศึกษาโลจิสติกส์ ข้อมูลความรู้วิชาชีพของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0…