1. ค้นหา Username และ Password ในการสมัครเข้าใช้งาน Speexxreg.speexx.co.th/bsru
– ระบุรหัสนักศึกษา (64xxxxxxxx)
– ชื่อภาษาไทย (เฉพาะชื่อ ไม่ต้องใส่นามสกุล)
2. Log-in ในการเข้าเรียนportal.speexx.com
3. วิดีโอขั้นตอนการทำเเบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Online Test)https://youtu.be/-qz7QblE1-A
4. Google form ที่ใช้ในการแนบวุฒิบัตรเพื่อขอรับ Serial keyhttps://forms.gle/QHoLaeNryagqAzen7
5. ติดปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ที่Line: @speexxsupport
E-mail: [email protected]
Call: 02-581-1222-5 / 081-350-8044
6. เช็ครหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 – Admission รอบที่ 4 – Direct Admission และรอบที่ 2 – Quota (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการเรียนในรอบที่ 1) และเพิ่มเติมนักศึกษาภาค กศ.พ.http://link.bsru.ac.th/student_info

คำชี้แจงในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
1. กำหนดการทำแบบทดสอบออนไลน์ (Placement Test) ด้วยระบบ Speexx ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2564
2. กำหนดเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Speexx ระหว่าง 9 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 นักศึกษาต้องได้จำนวนชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงนี้นับเป็นส่วนเสริม 20 ชั่วโมง และบทเรียน+แบบฝึกหัด 30 ชั่วโมง ถ้าเรียนไม่ครบ ไม่สามารถวัดสมิทธิภาพหลังเรียนได้
3. กำหนดสอบวัดสมิทธิภาพหลังเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Speexx ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2564
4. หลังจากสอบเรียบร้อยและได้รับผลสอบที่บอกระดับของนักศึกษาตามกรอบอ้างอิง CEFR แล้ว ระบบ Speexx จะออกวุฒิบัตรตามระดับที่ได้
5. ให้นักศึกษาอัพโหลดวุฒิบัตรที่ได้จากระบบ Speexx ลงใน Google form ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ดังลิงค์ด้านบน) ภายในวันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564 เพื่อรับ serial key เพื่อนำไปกรอกเป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไป

Similar Posts