กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

🟢กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 64

✅วันที่ 21สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. (พร้อมกันทุกหลักสูตร)

🟩การเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบสอบ

1) การเข้าสอบ สามารถสอบด้วย คอมพิวเตอร์ /Smart Phone / Tablet

2) ควรใช้ Web Browser Google Chrome ในการเข้าระบบสอบ

3) ควรพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าระบบสอบโดยตรงที่ Web Browser ไม่แนะนำให้กดลิงค์จาก Line หรือ Facebook

4) อย่าลืมเปิดการแสดง Pop up message ใน Web Browser ก่อนเข้าระบบสอบ ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=1098

5) ควรจดจำชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าสอบ dl.bsru.ac.th

6) การเข้าสู่ระบบสอบ ใช้ Username/Password เดียวกับระบบ MIS

7) ก่อนถึงกำหนดการสอบ ควรลอง Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ และ ชุดข้อสอบที่ได้รับ

Similar Posts