ขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ คณะ และสาขาวิชา ออนไลน์

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ช่วงเช้า 8.30 – 12.00 น.ปฐมนิเทศคณะ

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศสาขาวิชา

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID 823 9126 8110 Passcode 1111

Similar Posts