ประกาศจากสำนักกิจการนักศึกษา

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2564————————————————————วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น.ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting >>**** ขอความร่วมมือนักศึกษาตั้งชื่อในการเข้าร่วมเป็น “รหัสนักศึกษา+ชื่อของตนเอง” ****โดยนักศึกษาเข้าร่วมประชุมได้ที่ 🖱 Join Zoom Meeting >>> https://link.bsru.ac.th/loan6401Meeting ID : 886 0033 3028 Passcode : 1112

Similar Posts