เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564

สามารถดูรายละเอียดการสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับได้ที่ website http://admission.bsru.ac.th

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

Similar Posts